Wij geloven in een duurzame productie

Wij strijden gepassioneerd tegen klimaatverandering, maar onze toewijding stopt niet bij het maken van zonnepanelen. We zijn continu bezig om de ecologische voetafdruk van onze productie en distributie tot een minimum te beperken.
Toegewijd aan de beste milieustandaarden

DIN EN ISO 14001:2009

Onze fabriek gebruikt een gecertificeerd milieumanagementsysteem om de impact van onze materialen en productieprocessen te beperken.

ISO 50001:2011

We moedigen onze klanten aan om energie te besparen en doen hetzelfde bij ons team. Door de manier waarop energie wordt gebruikt bij onze productie te verbeteren, optimaliseren we het energieverbruik van ons bedrijf.
Goed gebruikmaken van onze duurzame energiebronnen

Een combinatie van energie, opgewekt door onze eigen zonnepanelen en de groene stroom die wij leveren, voorziet in 50% van de energie die we nodig hebben in onze fabriek. Dit betekent dat er bij aleo absoluut niks verloren gaat.

Denk aan de toekomst.

Waste not, want not.

Zonne-energie is een fascinerende vorm van energie. Maar als industriële activiteit is het belangrijk dat we onze eigen impact op het milieu nooit uit het oog verliezen.
aleo is, in overeenstemming met de Europese WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment), lid van PV Cycle dat erop toeziet dat afval waar mogelijk wordt hergebruikt en gerecycled.

We houden het schoon

Wij houden ons aan RoHS-richtlijnen en gebruiken geen giftige stoffen in onze productieprocessen. Zo beschermen we ons personeel, onze klanten en het milieu.